top of page

Scriba

 Scriba | Kerkelijk bureau
Naam: E. Sipkes
Telefoon: 053- 4320247
E-mail: scriba@enschede-oost.nl


Voor het kerkelijk bureau kunt u contact opnemen met de scriba. U kunt daar terecht voor het aanvragen of inleveren van attestaties, opgave van verhuizingen, bediening van de doop, huwelijksbevestiging en dergelijke. Indien u het heilig Avondmaal elders wilt vieren kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

bottom of page