top of page

Disclaimer // Privacy

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede-Oost is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. 

Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede-Oost geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede-Oost geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede-Oost zijn links opgenomen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede-Oost is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enschede-Oost zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

privacy

Privacy

Privacyverklaring Enschede-Oost

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en online-diensten van Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Enschede-Oost. Door gebruik te maken van deze website (www.enschede-oost.nl) geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Enschede-Oost respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

Gebruik va-n onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Enschede-Oost of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Intranet

Om het interne gedeelte van de website van Enschede-Oost te kunnen gebruiken, worden persoonsgegevens opgeslagen. Dit gedeelte is alleen bedoeld voor gemeenteleden. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en zijn inzichtelijk voor andere leden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Enschede-Oost of die van een derde partij. Leden van Enschede-Oost kunnen deze gegevens online bekijken met de aan hun verstrekte unieke accountgegevens. Bovendien kunt u ten alle tijde bij het kerkelijk bureau opvragen welke gegevens zijn vastgelegd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het Kerkelijk Bureau van Enschede-Oost. Enschede-Oost zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Enschede-Oost of die van een derde partij.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring en het goed laten functioneren van de website.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers / vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Enschede-Oost biedt nieuwsbrieven aan voor interne doeleinden. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Privacybeleid Foto’s

Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil Enschede-Oost toegevoegde informatie meegeven.
De foto’s worden enkel gebruikt op de website van Enschede-Oost of voor intern gebruik en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van Enschede-Oost

In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto’s altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Zodra de redactie uw schriftelijke aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van Enschede-Oost een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens via websites van derden.

Beveiliging

Enschede-Oost neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. www.enschede-oost.nl is de website van GKV Enschede-Oost en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Opname kerkdiensten

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerk-tv de kerkdienst te volgen. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst.
Zie verder Privacyverklaring uitzenden en opname kerkdiensten

 

Koppeling met derden

Als een Gebruiker gegevens die worden verzameld via de Website deelt met toepassingen van derden, zoals andere platformen of apps, dan zijn op de verwerking daarvan door deze derden uitsluitend de privacy policies van die derden van toepassing. Hieronder is mede begrepen, maar daartoe niet beperkt, het openbaar delen via social media. Enschede-Oost heeft op hun gegevensverwerking helaas geen invloed.

Contact details

www.enschede-oost.nl is een website van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Enschede-Oost en is als volgt te bereiken.

Gereformeerde Kerk Enschede-Oost
Oldenzaalsestraat 75
053- 4310925

Aangepast:
19-04-2018

bottom of page