top of page

CVB Commissie van Beheer

De commissie van Beheer beheert de onroerende zaken, inventarissen en geldmiddelen van de Gereformeerde Kerk Enschede-Oost.
De commissie doet dit in opdracht van de Kerkenraad die haar benoemt en van wie zij haar bevoegdheden ontvangt en verantwoording aflegt; dit alles ten dienste van het werk van Christus in zijn Gemeente.

 

Samenstelling 
De Commissie van Beheer (CvB) bestaat uit 7 leden. 
Naast de voorzitter, de boekhouder, de penningmeester en de secretaris is er een contactpersoon voor onderhoudszaken, kosterszaken en kerkradio. 
 
Taken 
Een greep uit haar takenpakket:

  • Aanschaf en verkoop van kerkelijke goederen

  • Beheren, onderhouden en exploiteren van kerkelijke goederen

  • Beheren van de gelden

  • Behartigen van alle zaken rond de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)

  • Adviseren van de Kerkenraad over financiële en materiële zaken van de kerk

  • Regelen van alle kostersaangelegenheden

bottom of page