top of page
Samen op weg naar Gods toekomst

Jeugd: aandacht voor de kinderen en jongeren in onze kerk werd heel vaak genoemd. Daarom wordt dit de komende jaren prominent op de agenda van de gemeente gezet. Meer activiteiten, meer aandacht voor kinderen en jongeren, zowel in als buiten de eredienst. Maar niet alleen voor jongeren, ook ontmoeting tussen jong & oud zal gestimuleerd worden. En dat brengt het op het tweede punt: Ontmoeting. Op 13 september werd geconstateerd dat er aan de ene kant veel betrokkenheid op elkaar is, maar er zijn ook mensen die dit niet zo ervaren. Tevens zien we dat veel “onder water” gebeurt. En dat is een belangrijke kracht in Oost. Het draait hier om het naar elkaar omzien in combinatie met het geloofsgesprek. Want ons geloof in God is de basis die ons aan elkaar bindt.
Het derde aspect is de Eredienst. Termen die daar naar voren kwamen zijn: begrijpelijkheid en toepassen op het dagelijks leven. En ook de zichtbaarheid van kinderen in de dienst vergroten. Op de startzondag heb je al kunnen zien hoe onze predikant daar een invulling aan gaf.
De laatste (maar zeker niet de minste) is het onderdeel Pastoraat. Het is al jaren bekend dat er weinig ouderlingen zijn en dat pastorale aandacht op een andere manier georganiseerd moet worden. Pastorale aandacht is in belangrijke mate een taak van de onderlinge gemeenteleden en niet (alleen) van ouderlingen. Daarom ondersteunen we van harte het initiatief van Henk L. en Chris H.. Tevens streven we er naar om voor 1 juli 2019 een nieuwe vorm van pastorale bearbeiding geregeld te hebben. Daarbij gaan we uit van kleine mini-wijken met een klein aantal adressen. Het geestelijk leidinggeven, opzicht en tucht blijft, zoals beschreven in de kerkorde, voorbehouden aan oudsten.
Het feit dat de eerste letters het woord “JOEP” vormen is min of meer toeval. Maar mogelijk voor jullie een ezelsbruggetje om ouderlingen, diakenen en CVB de komende tijd ook eens aan te spreken over hoe het gaat met “JOEP”.
Zijn we hiermee klaar? Nee. Want wat hier boven geschreven wordt raakt met name de activiteiten en organisatorische dingen die ook geregeld moeten worden. Dat is zeg maar de bovenkant van de ijsberg, het zichtbare deel. Er is ook nog een groot, onzichtbaar deel. Want hoe staat het met de geloofsblijdschap van onze gemeente en van individuele gemeenteleden? Hoe staan wij in het geloof? En is dat de basis onder ons leven? Niet alleen op zondag, maar ook door de weeks? Daar moeten we nog over verder spreken. Zodat wij uiteindelijk vol overgave gemeente kunnen zijn, gemeente van Jezus Christus, in deze tijd!
De kerkenraad.

Joep.jpg
bottom of page