top of page

Beamteam

Het beamteam zorgt ervoor dat in principe elke zondag de liederen die in de dienst worden gezongen worden “gebeamd”. Met de kerkenraad is afgesproken dat een groot deel van de mededelingen via de beamer worden gedaan.
Denk daarbij vooral aan mededelingen rond wijkavonden, jeugdavonden, 55+, alpha-cursus en dat soort zaken. Mededelingen kunt u zenden elke vrijdag vóór 18:30 uur naar het beamteam.
beamteam@enschede-oost.nl

Presentatie kerkdiensten

Via kerkomroep kunt u de kerkdiensten van Enschede-Oost volgen. De mededelingen en presentaties van de kerkdiensten kunt u via onderstaande link downloaden. 

bottom of page