top of page

Gereformeerde kerk

vrijgemaakt

Enschede-Oost

  • Online Kerkdienst

Volg de Kerkdienst live via Youtube

PERSBERICHT 10-02-2023

Onze kerk gaat sluiten. Na 129 jaar komt er een einde aan GKV Enschede Oost. Dat is een onvermijdelijk, maar ook heel verdrietig besluit.

Op zondagmiddag 18 juni 2023 zal de laatste kerkdienst zijn. Tot die tijd nemen wij als gemeente de tijd om alles goed met elkaar af te sluiten. De classis moet de sluiting nog formeel goedkeuren. We verwachten dat dat in maart zal gebeuren.

Ons kerkgebouw, de Blikopener en de twee appartementen worden verkocht. Aan de concrete invulling van de gebouwen wordt nog gewerkt. Het kerkgebouw heeft een maatschappelijke bestemming in onze stad en dat zal zo blijven.

De geschiedenis van oost gaat vele generaties terug. Veel doopdiensten, belijdenisdiensten, trouwdiensten en begrafenissen hebben plaatsgevonden in onze kerk. We hebben veel samen gedeeld. Het doet verdriet om deze opheffing voor te bereiden.

Maar deze sluiting is ook onvermijdelijk. Kerken lopen leeg en onze kerk is al jaren aan het vergrijzen. Dat zorgt voor financiële tekorten en een gebrek aan mensen die 'de kar' trekken. Als gemeente hebben we moeten besluiten dat het zo niet verder kan.

We maken op dit moment veel mee als gemeente. Onze gemeenteleden moeten een plekje gaan vinden in een nieuwe gemeente en afscheid nemen van ons vertrouwde oost. Dat is niet makkelijk. Wilt u voor ons bidden?

In deze periode van afscheid houden we vast aan wat God tot ons zegt in Romeinen 8: 'Want ik ben ervan overtuigd, dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.'

Link naar persbericht

"Bij u schuil ik, u bent mijn schild, 
in uw woord stel ik mijn hoop."
[Psalm 119:114]

Kerkdiensten / Agenda

Agenda

Kerkdiensten iedere zondag
om 9.30 uur
De beamer presentaties van de diensten kunt hier downloaden

bottom of page